SCENKONSTHUSET BASTIONEN

Scenen som för dig närmare

Nätverk för scenkonstaktörer i Malmö

Bastionen Backstage är en del av Bastionen som riktas till personer som jobbar i scenkonstbranschen. Syftet är att stärka nätverk och samverkan mellan professionella scenkonstaktörer. Att utbyta kunskap genom arrangemang som till exempel nätverksträffar, måndagspubar och scenkonstnärs-speedating.

Bastionens historia

Huset på Norra Vallgatan har en lång och skapande historia. Husets äldsta delar är från 1600-talet. I Malmö stads adresskalender för 1932 kan man se att i kv Fersen 5/N Vallgatan 28 fanns vid denna tid kafferosteriet Levanten.
     Under många år rymdes en verkstad för lyxbilar i huset. Denna omvandlades 1983 till fast teaterscen för dåvarande fria gruppen Bruksteatern, som några år senare bytte namn till Folkteatern.
     Åren 1991–96 förvandlades huset till hemmascen för Dansgruppen DIGT, teatergruppen Darling Desperados, mimteatergruppen Expressteatern, Teater Bava och den internationella gästspelsarrangören Ding Dang Temple under namnet Dans & Teaterhuset Fakiren. Många namnkunniga ensembler, regissörer och aktörer gästspelade i teaterns då långt över 200 olika produktioner.

     Åren 1996–2004 bytte teatern namn till Dansstationen med huvudinriktning på dans.
     Mellan 2004-2006 var huset scen för den fria teatergruppen Teater Terrier. När gruppen bröts upp 2007 skapades Institutet och tog över huset.
2009 blev det istället de fria teatergrupperna Teater Foratt och Teater InSite som fick ta över huset och Teaterhuset Bastionen skapades. Visionen var då att fortsätta driva traditionen av dels egna produktioner men också att arbeta med internationella gästspel. Det blev många produktioner i huset även under denna period. 2016 valde Teater Foratt att lägga ner sin verksamhet och Teater InSite valde att söka verksamhetsstöd till huset.
     Sedan 2017 drivs Scenkonsthuset Bastionen som en egen ideell förening med främsta mål att ge fler professionella aktörer tillgång att skapa och spela föreställningar.

En helt unik scen

Bastionen är en helt unik scen för den fria scenkonsten i Malmö. Platsen samlar stadens och regionens professionella scenkonstaktörer. Här skapas teater, dans, performance, musik och möten mellan konstarter. 2022 valde över trettio fria grupper att spela sina produktioner hos oss. För dig som publik blir det nära till en ny upplevelse!


Främjande plattform för fri scenkonst i Malmö

Vi bedriver ingen egen konstnärlig verksamhet utan har fullt fokus på att fungera som en främjande plattform för den fria scenkonsten. På Bastionen finns möjlighet för professionella scenkonstaktörer att ta del av resurser som sätter den konstnärliga processen i fokus. Här får de möjlighet att både spela föreställningar, repetera, utveckla projekt, hålla workshops eller använda lokaler och resurser på andra sätt utifrån behov.

Scenografipool

Shared by Bastionen är ett hållbarhetsinitiativ för att minska klimatavtrycket inom scenkonstbranschen. Bastionen erbjuder möjlighet att abonnera på teknik- och scenografipool samt möjlighet till förvaring och uthyrning av material till kreativa projekt och andra tjänster.