SHARED BY BASTIONEN

Bild av cases Shared by Bastionen materialpool
Bild av spånplattor Shared by Bastionen scenografipool

SHARED by Bastionen är ett hållbarhetsinitiativ för att minska svinnet inom Malmö Stads konst- och scenkonstvärld.

Material- scenografi- och teknikpool

År 2021 fick Bastionen i uppdrag att undersöka möjligheterna för en material- och scenografipool för yrkesverksamma aktörer i Malmö Stad. Resultatet blev SHARED by Bastionen - en lagerlokal på Kopparbergsgatan 15 i Malmö där scenografi och material blir en del av en cirkulär ekonomi. SHARED har också ägandeskap av Teknikpoolen. Detta är en samling scenteknik som kan hyras billigt av mindre aktörer för användande vid enstaka tillfällen.


Lagring och förvaring av material

I SHAREDs lokaler har vi ca 200 m2 yta med utrymme för lagring och förvaring av material - oavsett om våra abonnenter önskar lagra för eget bruk, lämna sådant som kan lånas av andra eller helt lämna ifrån sig material och scenografi som sedan kan säljas eller hyras ut från SHARED. Lokalen har en säkerhetsdörr samt garageport för enkel av- och pålastning.


Hur går jag med?

SHARED har som mål att vara helt självförsörjande och är därför beroende av abonnemangsavgifter för att kunna gå runt. För att ta del av SHAREDs resurser tecknar du därför ett abonnemangsavtal. Abonnemangen finns i fyra olika nivåer som riktar sig till institutioner, grupper med verksamhetsstöd, fria grupper utan verksamhetsstöd och fristående konstnärer. Målet är att alla ska ha råd att gå med i SHARED, oavsett organisationsnivå. De olika abonnemangen kommer också med olika prisnivåer för tjänster som lagring, uthyrning, lämna och hämta material. 


Vad behövs nu?

Nu vill vi ta emot fler abonnenter! För att initiativet ska kunna leva behöver vi bli fler som upprätthåller kretsloppet inom konst- och scenkonstvärlden.


KLICKA HÄR FÖR ATT ABONNERA PÅ SHARED!


Kontakt

shared@bastionen.se