SHARED BY BASTIONEN

Ett hållbarhetsinitiativ för att minska svinnet inom Malmös konst- och scenkonstvärld

Bild av lampor Shared by Bastionen materialpool

Material- och teknikpool i centrala Malmö

2021 fick Bastionen i uppdrag att undersöka möjligheterna för en material- och scenografipool för yrkesverksamma aktörer i Malmö Stad. Resultatet blev SHARED by Bastionen - en lagerlokal i centrala Malmö där scenografi och material blir del av en hållbar cirkulation. Här finns möjlighet att låna, hyra, förvara eller lämna ifrån dig material från kreativa projekt. Vi erbjuder även tillgång till vår teknikpool, en samling scenteknik som kan hyras billigt av mindre aktörer för användande vid enstaka tillfällen. Hör gärna av dig till oss på shared@bastionen.se för info om vad som finns i teknikpoolen och vad det kostar.

Dela och förvara material

I SHAREDs lokaler har vi ca 200 m2 yta med utrymme för förvaring av material, och lokalen har en garageport för enkel av- och pålastning. Vilken typ av material som finns att hämta beror helt på vad abonnenter lämnat, ibland får vi in stora mängder av ett specifikt material. Bästa sättet att hålla dig uppdaterad om vad som finns tillgängligt just nu är via vår facebookgrupp. Här kan du även ha kontakt med andra abonnenter och byta material och erfarenheter sinsemellan!

Bild av konstgräs Shared by Bastionen scenografipool
Bild av lådor med kablar Shared by Bastionen

Innan du köper nytt

Behöver du material till ett kommande projekt? Till en konstinstallation, en skulptur, scenografi eller något annat? Hör alltid av dig till SHARED innan du köper nytt och dyrt! Kanske har vi just det du behöver.


Innan du slänger

Har du överblivet material eller saker som inte används längre? Hör alltid av dig till SHARED innan du kör till tippen. Kanske behövs just det du slänger i någon annans projekt!

Hur går jag med?

SHARED har som mål att vara helt självförsörjande och är därför beroende av abonnemangsavgifter för att kunna gå runt. För att ta del av SHAREDs resurser tecknar du därför ett abonnemangsavtal. Abonnemangen finns i fem olika nivåer som riktar sig till institutioner, grupper med verksamhetsstöd, fria grupper utan verksamhetsstöd, fristående konstnärer och stödabonnenter. Se prislista här. Skriv till shared@bastionen.se om du är intresserad av att bli abonnent!

Bild av brädor Shared by Bastionen
Bild av mixer Shared by Bastionen

Vad behövs nu?

Nu vill vi ta emot fler abonnenter! För att initiativet ska kunna leva behöver vi bli fler som upprätthåller kretsloppet inom konst- och scenkonstvärlden i Malmö. Tveka inte att höra av dig till oss med frågor och funderingar!


Kontakt

shared@bastionen.se

Facebookgruppen SHARED by Bastionen